STERAD - Emília Fürstenzellerová
Jazerná 1, Košice  04012

tel./fax: 055 / 729 7321, 674 62 47
mobil: 0905 615 766, 0905 857 605
e-mail: sterad@sterad.sk